Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

Програмно портфолио                                                                          За контакт

 Проекти през 2003 година

Модел за оптимизиране на взаимодействията между местните власти, гражданите и гражданските сдружения в Раднево- Тризвезден проект

Доверие = Прозрачност + Контакт + Грижи -Пътеводител в диалога между полиция и граждани

Пилотен пробационен център Стара Загора

Пилотна програма  за обществени фондове и социални предприятрия

Залцбургски лекарски семинари  - Програма за участие на български лекари в медицински семинари в Залцбург

Мониторинг и граждански контрол на общинските услуги в гр. Раднево

 

Партньорски проекти

  Мониторинг на процеса на присъединяване  към ЕС.  Доклад за България. Защита на малцинствата     

Повишаване на капацитета на българските съдии и информиране на местните общности за ефективни методи за борба срещу дискриминацията. Антидискриминационни практики и процедури европейско законодателство и приложение в България

Представяне на Американския университет Благоевград

Щедро Сърце - Национален ден на благотворителността