Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

 

                                                                            ЦЕННОСТИ

                                                   ВИЗИЯ                                             МИСИЯ

                               ЦЕЛИ                  адрес: ул."Христо Ботев" 117 А         ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ     

     ЗА КОНТАКТ                       тел.: 042 / 600 040   факс: 042 / 3 11 86       ОСНОВНИ   ДЕЙНОСТИ   

                                                   email: osc@osc.starazagora.net                                                                                                                                                                                        ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО