Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

Програмно портфолио                                                                                          За контакт

 Проекти през 2004 година

Устойчиво развитие на Пробационен център - Стара Загора

Мониторинг и граждански контрол на общинските услуги в гр. Раднево

        Нов шанс за достоен живот

Европа по-близо

Залцбургски лекарски семинар

Мостове на толерантността