Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

 

                                                                            ЦЕННОСТИ

                                                   ВИЗИЯ                                             МИСИЯ

                               ЦЕЛИ               *Да работи като свободен                       ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ     

     ЗА КОНТАКТ                     форум на гражданството,  да създава условия за                   ОСНОВНИ   ДЕЙНОСТИ   

                                          обмен на идеи и опит при решаване на проблемите на  града;                      ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО

                              * Да подпомага икономическото и социално развитие на Стара Загора;

                        * Да съдейства за разгръщане на духовния потенциал, за опазване на културната идентичност

                    и за повишаване на общото благосъстояние на града; 

              *  Да затвърди позициите си на прецизен  коректив и толерантен  партньор на институциите от местните и

            държавни власти,   гражданските организации и други общности от неправителствения сектор.