Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

 

                                                                            ЦЕННОСТИ

                                                   ВИЗИЯ                                           МИСИЯ

                               ЦЕЛИ                        Клуб "Отворено общество"              ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ     

     ЗА КОНТАКТ                         Стара Загора  ще  продължава да работи                               ОСНОВНИ   ДЕЙНОСТИ   

                                            и да се  развива като регионален неправителствен                                       ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО

                                 център - лаборатoрия за граждански инициативи: за стимулиране

                          и  подпомагане на гражданската активност, за изготвяне на собствени и

                 партньорски проекти;за инвации, за консултативна помощ и подпомагане на други

           НПО, инициатор и популяризатор на нови дарителски политики;   информационен център

     с база данни за възможности за образование и  условия за кандидатстване в конкурси и програмина

донорски организации.