Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

 

                                                                            ЦЕННОСТИ

                                                   ВИЗИЯ                                             МИСИЯ

                               ЦЕЛИ                            Общо събрание                                 ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ     

     ЗА КОНТАКТ                                     Управителен свет                                                             ОСНОВНИ   ДЕЙНОСТИ   

                                                                     Главен секретар                                                                             ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО

                                                             Екип работещ по проекти