Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

 

                                                                            ЦЕННОСТИ

                                                   ВИЗИЯ                                             МИСИЯ

                               ЦЕЛИ                 Клубът се стреми и  успешно                 ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ     

     ЗА КОНТАКТ                  вгражда  демократичните ценности на                                       ОСНОВНИ   ДЕЙНОСТИ   

                                  отвореното  общество в новата обществена конструкция                                     ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО

                   от взаимодействия и връзки между институциите и  гражданските общности.