Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

 

                                                                            ЦЕННОСТИ

                                                   ВИЗИЯ                                             МИСИЯ

                               ЦЕЛИ                Програмна дейност: Клуб                     ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ     

     ЗА КОНТАКТ                   Отворено общество” инициира и оперативно                         ОСНОВНИ   ДЕЙНОСТИ   

                                      реализира собствени и съвместно с други организации проекти,                         ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО

                             насочени към  развитието на гражданското общество и към положителна

                   социална промяна в града.

         Клубна дейност: Цялата философия на Клуба съчетава философията на отвореното

     общество с  местните потребности и интереси – това са инициативи,  свързани с гражданската

ангажираност и местните демократични институции.

Информационна дейност: Предлага информация и консултации в областта на образованието, нестопанските

организации и международните програми, както и за   дейностите на Институт “Отворено общество” – София и мрежата от клубове.