Клуб "Отворено общество" - Стара Загора

 

                                                                            ЦЕННОСТИ

                                                   ВИЗИЯ                                             МИСИЯ

                               ЦЕЛИ                               Членове на УС                          ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ     

     ЗА КОНТАКТ                               Председател Петко Желев                                            ОСНОВНИ   ДЕЙНОСТИ   

                                                        Главен секретар - Лена Драголова                                                   ПРОГРАМНО ПОРТФОЛИО

                                                                      Атам Саркисян

                                                                    Евгени Христозов

                                                                     Никола Москов   

                                                                        Петър Гицов      

                                                                      Ирена Христова